درباره ما

درباره كسب و کار نوین:
در سال 1395 تشکیل و با هدف اصلی توسعه و رونق کسب و کارهای سنتی با نوین سازی و ساده سازی فروش آن ها به صورت مجازی شروع به فعالیت نمود.
در حال حاضر این هدف را با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای کسب و کارها دنبال میکنیم که میتوانید در قسمت خدمات مشاهده نمایید.